Organisatie

Serviceappartementen “Het Hooghe Oord” is een Vereniging van Eigenaars (VvE). De eigenaar van een appartement is van rechtswege lid van deze VvE. De VvE is onderdeel van de hoofdsplitsing van het appartementencomplex Vereniging van Eigenaars Servicepark “Het Hooghe Oord”. Tweemaal per jaar wordt een algemene ledenvergadering (ALV) gehouden waarop de begroting en de jaarrekening worden behandeld. Indien noodzakelijk worden tussentijdse ALVs gehouden.

Naast de serviceappartementen zijn er nog 13 villa’s die tot “Het Hooghe Oord” horen. Naast de VvE Service Appartementen “Het Hooghe Oord” bestaat een Vereniging van Eigenaars Servicepark “Het Hooghe Oord”, welke de hoofdsplitsing vormt. Zowel de eigenaars van de service appartementen als van de villa’s zijn van rechtswege lid van deze vereniging. Laatstgenoemde vereniging is eigenaar van de grond, de zich daarin bevindende leidingen, de tuinverlichting en het centraal antennesysteem. Zij zorgt voor het onderhoud van de tuin.

Het bestuur van de VvE van de service appartementen, welk gekozen wordt door de eigenaars van de appartementen, draagt zorg voor het beheer van het appartementencomplex. De dagelijkse leiding is in handen van de locatiemanager. Deze is ’s ochtends te spreken.